Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

Έξυπνη διαχείριση του στόλου

Ο στόλος μας απαρτίζεται από ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα, σύγχρονα φορτηγά-ψυγεία, τα οποία πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ασφαλή οδική μεταφορά προϊόντων σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Ο εταιρικός στόλος αποτελείται από 68 ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία.
Τα οχήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας και ο μέσος όρος ηλικίας δεν ξεπερνάει τα 5 έτη, ενώ καλύπτουν τις τελευταίες προδιαγραφές και και απαιτήσεις των τελευταίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Euro 5 και Euro 6 (αντιρρυπαντική τεχνολογία).

Οι θάλαμοι των φορτηγών-ψυγείων είναι πιστοποιημένοι και πληρούν τις προδιαγραφές FRC (συντήρηση και κατάψυξη), ενώ διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό (Mono Thermo / Bi Thermo, single deck / double deck).

Ειδικότερα τα φορτηγά- ψυγεία της εταιρείας μας διαθέτουν:

  • Σύγχρονα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας -25°C / + 25°C
  • Θαλάμους πολλαπλών θερμοκρασιών Τρέιλερ με συστήματα υποστήριξης 2πλου πατώματος (double deck) για ανέπαφη φόρτωση 66 παλετών
  • Σύγχρονους αισθητήρες θερμοκρασίας
  • Καταγραφικά θερμοκρασίας για εκτύπωση θερμογράφου με την παράδοση

Η συντήρηση του εταιρικού στόλου γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα service που ορίζει ο κατασκευαστής και πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Οι θάλαμοι πλένονται και απολυμαίνονται με βιολογικά πιστοποιημένα προϊόντα, μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης, ενώ το ετήσιο calibration που πραγματοποιείται ανά θάλαμο διασφαλίζει την μέγιστη απόδοσή του.

Για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης των διακινούμενων εμπορευμάτων των πελατών μας, συνεργαζόμαστε με μεταφορικές εταιρείες. Η επιλογή τους γίνεται βάσει αυστηρών κριτηρίων, όπως ορίζονται στην διαδικασία του ISO. Ο συνεργαζόμενος στόλος είναι πλέον των 150 φορτηγών-ψυγείων, ενώ οι συνεργασίες μας είναι σταθερές και μακροχρόνιες.

Η εταιρεία μας ακολουθεί πιστά το στρατηγικό πλάνο εκσυγχρονισμού του εταιρικού της στόλου, με τακτικές και προγραμματισμένες αντικαταστάσεις των φορτηγών και θαλάμων, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δύναμή της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Όλα τα οχήματα διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής (GPS) ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η απομακρυσμένη παρακολούθηση των δρομολογίων και η έγκαιρη παρέμβαση όπου χρειάζεται.

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Ηλεκτρο-υδραυλικές ράμπες φόρτωσης- εκφόρτωσης εμπορευμάτων με προσαρμογή σε κάθε ύψος οχήματος.
  • Παλετοφόρα- Ανυψωτικά Μηχανήματα κατάλληλα για κάθε λειτουργία της εφοδιαστικής διαχείρισης
  • Γεννήτρια ρεύματος
  • Ηλεκτροκίνητα σάρωθρα
  • Πλυστικές μηχανές
  • Εξοπλισμός Μηχανογράφησης - Τηλεπικοινωνιών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ