Οι διακρίσεις που έχει λάβει η εταιρεία μας αποτυπώνουν το έργο μας

Οι διακρίσεις που έχουµε στο ενεργητικό µας από σηµαντικούς οργανισµούς και φορείς αποτυπώνουν την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών µας, την υπευθυνότητα,  τη συνεισφορά στην διεθνή ανάπτυξη των πελατών µας, αλλά και το όραµά µας για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη, επιβραβεύοντας το κάθε µας βήµα.

GREEK BUSINESS CHAMPION

Οι Χρυσοί Πρωταγωνιστές 2021
"GREEK BUSINESS CHAMPION"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι Χρυσοί Πρωταγωνιστές 2021
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

ecovadis

Βραβείο BRONZE 2021
«ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

SUPPLY CHAIN

Βραβείο 2020
"Ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα"

 

DIAMONDS 2021

Βραβείο 2021
"ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

DIAMONDS 2019

Βραβείο 2019
"ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

DIAMONDS 2018

Βραβείο 2018
"ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Excellence awards silver

Βραβείο SILVER 2018
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ"

Βραβείο GOLD 2016

Βραβείο GOLD 2017
"ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Βραβείο BRONZE 2016

Βραβείο BRONZE 2016
«ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Βραβείο ΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2014

Βραβείο ΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2014
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Βραβείο ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2014

Βραβείο ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2014
"ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ"

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ