Οι εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο

Οι εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο λειτουργούν ως χώρος cross-docking των διακινούμενων προς το εξωτερικό εμπορευμάτων.

Η διανομή στον Ν. Αττικής πραγματοποιείται καθημερινά από την εγκατάσταση μας στον Ασπρόπυργο

  • Σύγχρονες Εγκαταστάσεις 1500 m²
  • Ψυχώμενος αποθηκευτικός χώρος 1000 m²
  • 3 στεγασμένες ράμπες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων
  • Γραφεία διοίκησης 500 m²

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 5596906
Email: aspropirgos@medfrigo.gr

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ