Επιχειρούμε υπεύθυνα, στηρίζουμε την κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της MED FRIGO η οποία αναγνωρίζει πως οι εταιρίες δεν αξιολογούνται μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και βάσει του κοινωνικού τους ρόλου.
Το κοινωνικό πρόγραμμα της MED FRIGO είναι ενσωματωμένο στις επιχειρησιακές της δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσει με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον.

Προστατεύουμε το περιβάλλον

Η MED FRIGO λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον έχοντας γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.
Επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της, στον εκσυγχρονισμό, στην πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας.
Μεταξύ άλλων χρησιμοποιούμε σύστημα βιολογικού καθαρισμού των υδάτων, διαθέτουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και των υλικών συσκευασίας και στηρίζουμε τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, προωθώντας έτσι το έργο τους.

Οι νέες κτιριακές μας εγκαταστάσεις για τον φωτισμό τους χρησιμοποιούν φωτοσωλήνες, μεταφέροντας το φυσικό φως στον εσωτερικό χώρο, εξοικονομώντας έτσι ενέργειας, ενώ βάσει προγράμματος προχωράμε σε εκσυγχρονισμό του εταιρικού στόλου με φορτηγά μειωμένων περιβαλλοντολογικών ρύπων.
Αντίστοιχα, όλο το προσωπικό είναι ευαισθητοποιημένο και συμμετέχει ενεργά με μικρές καθημερινές ενέργειες συμβάλλοντας στην όλη προσπάθεια.

Paper recycling

Κοινωνικός ρόλος

Η MED FRIGO αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, γι’ αυτό και με αίσθημα ευθύνης έχει επικεντρώσει την πολιτική της στην αρχή της συνέπειας και της δράσης.
Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί στάση ζωής, αλλά και σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας της εταιρείας μας η οποία υποστηρίζει με χορηγίες αθλητικά σωματεία, μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, πανεπιστημιακά συνέδρια και εκδηλώσεις, ενώ προσφέρει τρόφιμα σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, σε κοινωνικές δομές, κ.α.

 

Προμηθέας

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ