Skip to main content

Διαχείριση Μεταφορών (ΤΜΑ)

Προσαρμοσμένα συστήματα σε πολύπλοκες ανάγκες

MED FRIGO αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, έχει αναπτύξει ένα state of the art, ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου μεταφορών (TMA) εστιασμένο στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της και την αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων μέσων.

To σύστημα είναι συνδεμένο με το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων και παραγγελιών (WMS) και το ERP της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών (CMR, Δ.Αποστολής κλπ) και την τιμολόγηση, παρέχοντας ακρίβεια και διαφάνεια στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

σταδια

Διαχείριση Παραγγελιών

Η MED FRIGO έχει εξελίξει ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών, βασισμένο στο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων (WMS).
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται με ηλεκτρονική σάρωση, έναντι των αναμενομένων ποσοτήτων.
Οι παραγγελίες συλλέγονται με βάση την διαθεσιμότητα και προτεραιοποίηση που έχουν θέσει οι πελάτες, με τις λίστες συλλογής (picking lists) να προωθούνται στους σαρωτές χειρός (bar code scanners).
Οι έτοιμες παραγγελίες σκανάρονται σε επίπεδο κιβωτίου, εξασφαλίζοντας 99% ακρίβεια στη φόρτωση και πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Διασύνδεση Συστημάτων (WEB SERVICES)

Η MED FRIGO προχωρώντας ένα ακόμα βήμα προς την ψηφιοποιημένη διαχείριση των παραγγελιών, των αποθεμάτων και του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων, έχει αναπτύξει ηλεκτρονικές συνδέσεις με όλους τους πελάτες στους οποίους παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης αποθεμάτων και παραγγελιών.

Η ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών γίνεται μέσω Web Services, μία ευέλικτη πλατφόρμα, που ελαχιστοποιεί το κόστος και τον χρόνο διασύνδεσης με τα συστήματα των πελατών.

Επίσης η MED FRIGO είναι συνδεμένη με όλες τις διεθνείς πλατφόρμες για την διαχείριση φορτίων εισαγωγής από τους πολυεθνικούς πελάτες της, κάνοντας εκτεταμένη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

e-CMR

Our company, always an innovator and a pioneer in using new technologies, took the initiative to implement e-CMR in shipments from Greece to and from Europe.

In the Supply Chain sector, where the exchange of information and data between all the links in the chain is essential, there is a clear need to digitize accompanying documents and procedures.

Digitization is a tool to facilitate international trade. Today, it is more than important to help the global economy recover faster from the effects of the COVID-19 pandemic.

H εταιρεία μας, έχοντας πάντα την Καινοτομία και την χρήση νέων τεχνολογιών ανάμεσα στις στρατηγικές της προτεραιότητες, ανέλαβε την πρωτοβουλία υλοποίησης της εφαρμογή του e-CMR σε φορτία από την Ελλάδα προς και από την Ευρώπη.

Στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, όπου εξ’ορισμού είναι απολύτως αναγκαία η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ όλων εμπλεκομένων κρίκων της αλυσίδας, η ανάγκη για την ψηφιοποίηση των συνοδευτικών εγγράφων και των διαδικασιών είναι ξεκάθαρη. 

Η ψηφιοποίηση αποτελεί εργαλείο διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου, το οποίο σήμερα ειδικά είναι αναγκαίο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19. 

Η μετάβαση σε μια ψηφιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα (paperless logistics), είναι σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία αντιγράφου του CMR, σε ηλεκτρονική εφαρμογή (portal)
 • Επισύναψη συνοδευτικών εγγράφων (Δ.Αποστολής)
 • Ανάθεση της μεταφοράς σε συγκεκριμένο οδηγό, με μεταβίβαση του e-CMR σε εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο
 • Αποστολή με email ειδοποίησης για την φόρτωση τόσο στον εντολέα όσο και τον παραλήπτη
 • Ενδιάμεση παρακολούθηση της εξέλιξης της παράδοσης μέσω της εφαρμογής στο κινητό του οδηγού (GPS)
 • Ολοκλήρωση της παράδοσης στην αποθήκη του παραλήπτη, είτε με QR code ή με υπογραφή στο κινητό (sign on glass) καθώς και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων και την επισύναψη φωτογραφιών.
 • Αποστολή του υπογραμμένου e-CMR με χρονοσφραγίδα και συντεταγμένες σημείου παράδοσης, στον εντολέα και στον παραλήπτη, καθώς και στο τμήμα Customer service της εταιρείας

Οφέλη των υπηρεσιών μας:

 • Ακρίβεια δεδομένων – Διαφάνεια διαδικασιών
 • Άμεσος έλεγχος και παρακολούθηση αποστολών.
 • Πρόσβαση σε πληροφορίες & επιβεβαίωση παράδοσης/παραλαβής εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο
 • Μείωση χρόνου & απαιτούμενης προσπάθειας για την διαχείριση της επιστροφής και αποστολής πρωτότυπων CMR
 • Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης διοικητικών εργασιών
 • Περιορισμός των αποκλίσεων στην διαδικασία παραλαβής/παράδοσης εμπορευμάτων.
 • Επιτάχυνση διαδικασίας τιμολόγησης
 • Διευκόλυνση ελεγκτικών Αρχών σε καθοδόν ελέγχους για τον περιορισμό της παράνομης μεταφοράς

Παρακολούθηση και ασφάλεια

Παρακολούθηση και καθοδήγηση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το έτος, σε πραγματικό χρόνο, των οχημάτων από την εκκίνηση της αποστολής μέχρι την παράδοση στον πελάτη.

Με στόλο εξοπλισμένο με GPS, on-line παρακολούθηση της διαδρομής, χρήση επιλεγμένων διαδρομών και χώρων στάθμευσης , 24ωρη λειτουργία κέντρου εξυπηρέτησης και παροχής βοήθειας και ασφαλιστική κάλυψη Α Τάξεως.

Με γνώμονα την φιλοσοφία της απόλυτης εξυπηρέτησης των πελατών της και στο πλαίσιο των ενεργειών για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, η MEDFRIGO εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες πληροφόρησης οι οποίες δίνουν στους πελάτες της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, παρέχοντας τους την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορούν να παρακολουθούν real time την πορεία των εμπορευμάτων τους, καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ