Η MED FRIGO εξειδικεύεται στην groupage μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας (-25ο C / +25ο ), ενώ μέσω ενός σύγχρονου δικτύου και τεχνολογικών μέσων, παραλαμβάνει, μεταφέρει και παραδίδει τα εμπορεύματα Υψηλής Αξίας. Με σεβασμό και προσήλωση στο στόχο.

Βασικές Υπηρεσίες

Φάρμακα

Η μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων είναι ένα ακόμη πεδίο δράσης για μας.

Φάρμακα

Τροφοδοσίες πλοίων

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και συνέπεια αποστολές που αφορούν εφόδια πλοίων.

Προμήθειες πλοίων

Εμπορεύματα υψηλής αξίας

Εξειδικεύόμαστε στις εισαγωγές από την Ευρώπη προς την Ελλάδα, εμπορευμάτων Υψηλής Αξίας.

Εμπορεύματα υψηλής αξίας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ