Πιστοποίηση διαδικασιών κατά COVID – 19
Νέα

Πιστοποίηση διαδικασιών κατά COVID – 19

13/11/2020 - 07:42

Η MEDFRIGO πιστή στις αρχές τις Συνέπεια - Συνέχεια – Εξέλιξη, αποδεικνύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τις πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Προτεραιότητά μας, εξαρχής ήταν και παραμένει η δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους ανθρώπους μας, που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και με σκοπό να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και φαρμάκων, άμεσα με την εκδήλωση της πανδημίας εφαρμόσαμε όλα τα εσωτερικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων.

Εξελίσσοντας τις διαδικασίες μας, ταυτόχρονα,  εφαρμόσαμε όλα τα μέτρα, τις υποστηρικτικές διεργασίες και διαδικασίες διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οδηγού της βιομηχανίας τροφίμων που παρέχεται από την Εθνική Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Συνέπεια των μεθοδευμένων ενεργειών μας είναι η πιστοποίηση των διαδικασιών που με επιτυχία εφαρμόζουμε από τον Μάρτιο του 2020 κατά του COVID 19.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ