Οι διακρίσεις που έχει λάβει η εταιρεία μας αποτυπώνουν το έργο μας

Η MED FRIGO έχει μέχρι σήμερα στο ενεργητικό της πολλές διακρίσεις από οργανισμούς και φορείς που επιβραβεύουν κάθε της… βήμα.

SUPPLY CHAIN

Βραβείο 2020
"Ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα"

 

DIAMONDS 2019

Βραβείο 2019
"ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

DIAMONDS 2018

Βραβείο 2018
"ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Excellence awards silver

Βραβείο SILVER 2018
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ"

Gold Logistics Awards

Βραβείο GOLD 2016
"ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Sales Excellence awards bronze

Βραβείο GOLD 2016
"ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩN"

Awards 2014

Βραβείο ΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 2014
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Awards 2014 Υψηλη απόδοση

Βραβείο ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 2014
"ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ"

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ