Medfrigo Logistics

Επιχειρούμε υπεύθυνα και ανταποδίδουμε στην κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας και είναι δέσμευσή μας να εφαρμόζουμε προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.

Στη Med Frigo αναγνωρίζουμε ότι οι εταιρίες αξιολογούνται όχι μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς τα κοινωνικά σύνολα στα οποία δραστηριοποιούνται.

Το κοινωνικό μας πρόγραμμα είναι ενσωματωμένο στις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσουμε με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον.

 


 

Περιβάλλον

Λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Επενδύουμε συνεχώς στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων μας, στον εκσυγχρονισμό, στην πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων & στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας

Medfrigo Εταιρική Ευθύνη

 • Χρησιμοποιούμε σύστημα βιολογικού καθαρισμού των υδάτων
 • Διαθέτουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και των υλικών συσκευασίας
 • Στηρίζουμε τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, προωθώντας έτσι το έργο τους
 • Οι νέες μας κτιριακές εγκαταστάσεις για τον φωτισμό τους χρησιμοποιούν φωτοσωλήνες, μεταφέροντας το φυσικό φως στον εσωτερικό χώρο, αντικαθιστώντας τον ηλεκτροφωτισμό
 • Εκσυγχρονίζουμε βάσει προγράμματος τον εταιρικό μας στόλο, με φορτηγά μειωμένων περιβαλλοντολογικών ρύπων
 • Όλο το προσωπικό μας είναι ευαισθητοποιημένο και συμμετέχει ενεργά με μικρές καθημερινές ενέργειες συμβάλλοντας στην προσπάθεια μας


Εργασία & Άνθρωπος 

Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμη της επιτυχίας μας

Στην εταιρεία μας σήμερα εργάζονται περισσότεροι από 100 υπάλληλοι, με μόνιμη απασχόληση. Η πολύχρονη εμπειρία, το ομαδικό πνεύμα καθώς και η πίστη και αφοσίωση τους στην εταιρεία, καθιστούν το ανθρώπινο δυναμικό μας ως ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της MED FRIGO.
 

Αναγνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη και η εξέλιξη μας ξεκινά από το ανθρώπινο δυναμικό μας.

 • Η επιλογή του γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια, βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, με προσωπική συνέντευξη
 • Στις εγκαταστάσεις μας στην Πάτρα και στον Ασπρόπυργο προτιμούμε πάντα εργαζόμενους από τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας έτσι την τοπική ανάπτυξη
 • Η εκπαίδευση όλων των εργαζομένων είναι διαρκής καθόσον η ανάπτυξη της εταιρείας είναι συνυφασμένη με την περαιτέρω εξέλιξη των ανθρώπων μας


Medfrigo Εταιρική Ευθύνη


Αντιλαμβανόμαστε την σημασία που έχει το εργασιακό περιβάλλον για τον εργαζόμενο.

Οι άνθρωποί μας έχουν πάθος με την δουλειά τους και είναι αφοσιωμένοι στην επίτευξη ενός κοινού στόχου: να προσφέρουμε ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες στα logistics και στην οδική μεταφορά όλων των προϊόντων που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις των συνεργατών μας.

 Κοινωνία

Συμβιώνουμε αρμονικά με την τοπική κοινωνία και συνεισφέρουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της

Αποτελούμε μέρος των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε. Αναγνωρίζουμε την υποστήριξή τους στην ανάπτυξή μας και την ανταποδίδουμε με δράσεις οι οποίες αφορούν την στήριξη και την ενίσχυση των.


Medfrigo Team   Medfrigo Woman Team 

Υποστηρίζουμε ως χορηγοί:

 • Βασίζουμε τις πολιτικές μας πάνω σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός
 • Δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα ανταμείβονται
 • Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας. Τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας και όλοι οι εργασιακοί χώροι υποστηρίζονται με τεχνικούς ασφαλείας και γιατρούς
 • Αθλητικά σωματεία στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε
 • Μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς
 • Πανεπιστημιακά συνέδρια και πολιτισμικές διοργανώσεις
 • Προφέρουμε δωρεάν τρόφιμα προς τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας, στα φιλόπτωχα ταμεία και τα ορφανοτροφεία των τοπικών κοινωνιών

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας

μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας